HE
0
0

ברימאג 10% אחוז הנחה

תנאים והנחיות למימוש הקופון:

1. הקופון ניתן למימוש ברכישת המוצרים המפורטים בלינק הבא בלבד:,
https://www.brimag-online.co.il/c/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_10__%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94
, המופיעים באתר www.brimag-online.co.il בלבד (להלן: "אתר ברימאג");
2. מימוש הקופון ייעשה באמצעות הזנת קוד הקופון באתר ברימאג בעמוד התשלום תחת שדה "קוד קופון";
3. הקופון ניתן למימוש חד פעמי ובמסגרת רכישה אחת בלבד. לא יתאפשר מימוש של יותר מקופון אחד לרכישת אותו מוצר;
4. תקופת המימוש: מימוש ההטבה יעשה עד ליום 31.10.19, לאחריו יפקע הקופון מאליו, ללא כל הודעה נוספת, ובעל הקופון לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת במקום ההטבה שבקופון;
5. הקופון לא ניתן להמרה או להחלפה לכל הטבה אחרת.
x

#{title}

#{text}

#{price}