HE
0
0
מדיניות לטיפול ומחזור ציוד אלקטרוני -LTD BRIMAG DIGITAL AGE

משתמש שבחר לרכוש מוצר ממוצריה של ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "ברימאג") באמצעות האתר, זכאי, בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמל ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, למסור במעמד מסירת המוצר שרכש באתר פסולת חשמלית ואלקטרונית הדומה למוצר אותו רכש, וכן בהתאם להוראות מדיניות הטיפול ומחזור ציוד אלקטרוני שתוצג להלן.  
  1. פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הינה פסולת שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה בסיווג ובאופן השימוש והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנרכש על ידי המשתמש.
  2. המסירה של הפסולת כפופה לתאום מראש ופינויה יהא ללא כל תשלום או תמורה אחרת מצידו של המשתמש או מי מטעמו.
  3. ברימאג רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הטיפול והמחזור של הציוד האלקטרוני בכל הנוגע לאופן פינוי הפסולת החשמלית והאלקטרונית מהמשתמש.
  4. יובהר בזאת כי הוראות מדיניות זאת, ובכלל זה חובתה של ברימאג לאסוף ולפנות פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, מוגבלת לקניית מוצר מהמוצרים שבאתר באמצעות רכישה ישירה מן האתר בלבד, ולא יחולו בעת רכישה של אותו המוצר באמצעות אחד מן המשווקים המורשים - בין אם ברכישה מקוונת מאתר האינטרנט של המשווקים המורשים או באמצעות הגעה לאחד מסניפי המשווקים המורשים.
  5. לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה שהטיפול בה עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.
  6. פינוי שאינו סביר, כגון פינוי הכולל שימוש במנוף או פירוק דלתות, וכן פינוי הדורש שירותים חריגים נוספים יתכן ויהיו כרוכים בתשלום.
  7. הוראות מדיניות זו הינן בכפוף לתקנון השירות באתר של חברת אקומיוניטי
x

#{title}

#{text}

#{price}