HE
0
0
תקינה אירופאית כבר כאן
 
מהי תקינה אירופית?
רפורמה זו הינה חלק מרפורמה רחבה שאותה מוביל משרד הכלכלה והתעשייה והיא מתמקדת במעבר לשיטות הנהוגות בשווקים המפותחים בעולם.
למכשירי החשמל שיובאו לישראל במסגרת הסתמכות על הרגולציה האירופאית, תצטרף תווית דרוג אנרגיה חדשה, שמתאימה לרמת הנצילות אנרגיה של המכשיר החשמלי לפי הערכות האיגוד האירופי, הטמעת הרגולציות צפויה להניב חיסכון משמעותי באנרגיה, כמו גם להביא לצמצום בהוצאות החשמל של הצרכן.
אותו מוצר, דירוג אנרגטי שונה אך הרבה יותר יעיל מבחינת צריכת האנרגיה העומד בבדיקות האנרגיה האירופאיות
תוצאה  - חיסכון משמעותי לצרכן.
החל מ- 1.9.2022. תקנות אלו מחייבות את היבואנים לעמוד בדרישות היעילות האנרגטית הנהוגות באירופה. במסגרת התקנות החדשות ניתנה ליבואנים תקופת מעבר של ששה חודשים (קרי, עד 28.2.2023)המאפשרת לשווק ולמכור מוצרי חשמל שנבדקו לפי התקנות שהיו עד כניסת התקנות החדשות, וזאת בתנאי שהכנסת תבטל קודם לכן את תוקף התקנות הישנות. עד עצם היום הזה התקנות לא בוטלו, למרות שחלף המועד שנקבע.
לאור המתואר לעיל, נוצר מצב שבנקודות המכירה מוצגים מכשירי חשמל עם תוויות יעילות אנרגטיות לפי התקנות הישנות, לצד מוצרי חשמל עם תוויות יעילות אנרגטית חדשות הזהות לתוויות הנהוגות באירופה.
כעיקרון התקנות הישנות היו מבוססות על תקנות אירופאיות ישנות ביותר, וחלקן אפילו היו מבוססות על תקנות משנת 1997. התקנות האירופיות החדשות העלו את רף הדרישות ליעילות אנרגטית, ולפיכך מוצרים שבעבר היעילות האנרגטית שלהם סווגה כ- A או A+++ מסווגת היום כ- D-F למרות שהיעלות האנרגטית  התייעלה משמעותית ומטייבה עם הצרכן.
למרות פניות למשרד האנרגיה, טרם נמסרה הודעה המציינת את המועד לביטול התקנות הישנות.
להלן רשימת המוצרים עליהם חלה תקינה אירופאית חדשה :
מזגנים, מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, תנורי אפייה, תנורי מיקרוגל, טלוויזיות,
כאמור, עוד במסגרת הרפורמה, למכשירי החשמל שיובאו לישראל במסגרת הסתמכות על הרגולציה האירופאית, תצטרף החל מהיום תווית דירוג אנרגיה חדשה, שמתאימה לרמת הנצילות באנרגיה של המכשיר החשמלי.
תווית האנרגיה מאפשרת לצרכן להשוות בין הביצועים של דגמי מוצר שונים ובאמצעותה לקבל החלטה מושכלת במעמד הרכישה.
לפי הערכות האיחוד האירופי, הטמעת הרגולציות צפויה להניב חיסכון משמעותי באנרגיה, כמו גם להביא לצמצום בהוצאות החשמל של הצרכן. יתרה מכך, לחיסכון זה באנרגיה תרומה סביבתית רבה, כתוצאה מהפחתה בפליטות לאוויר לאחר שמרבית מוצרי החשמל המצויים בשוק יפעלו בהתאם לדרישות החדשות.
להלן דוגמאות הסבר בין הבדלי התקינות:
השינוי האמתי הוא הבדיקה ולא צריכת החשמל בפועל. להיפך, במקרים מסוימים המקרר חסכוני יותר עכשיו עם דירוג נמוך יותר. ראה דוגמה בסוף
בגלל התקינה החדשה דרוג A ישן הפך לדירוג F,E,D חדש, אך בפועל D,E,F הינם דירוגים טובים. מכונות כביסה LG שמגיעות עם דירוג A בתקינה החדשה, חסכוניות בצורה משמעותית,
    דוגמא: בעבר כל מוצר שהיה טוב קיבל דירוג A היום הטובים מקבלים דירוג D,E,F  ורק המצוינים מקבלים A!!!!!
 דרוג אנרגטי :
דירוג אנרגטי עפ"י תקינה ישראלית (עולם ישן) A דירוג אנרגטי עפ"י תקינה אירופאית תקינה חדשה (עולם חדש) D.
 
 
x

#{title}

#{text}

#{price}